AdWordsBloggen.se

avatar

AdWordsbloggen är en mobil mediabyrå specialiserad på sökordsannonsering via Googles sponsrade länkar AdWords.

Hur mycket kostar ett AdWords-klick?

Kategorier: Adwords

Den första frågan man ställer sig när man börjar med Google AdWords är förstås, vad kostar det? När man får veta att man betalar per klick blir följdfrågan genast, vad kostar ett klick då? Svaret på den frågan är lite invecklat men det är också vad som utgör det geniala med AdWords. Vi börjar med några förtydliganden:

CPC (cost per click) ? klickpris
CTR (click through rate) ? klickfrekvens, dvs antalet klick dividerat med antalet visningar
Relevant annons ? En annons vars innehåll tydligt har något att göra med en användares sökning.
Kvalitetsresultat (quality score) ? det relevansvärde Google tilldelar dina valda sökord gentemot dina annonser. Kvalitetsresultatet är dock baserat på en mängd variabler och inte bara annonstexten.
Optimering ? förbättring, justering, finlir, trix o fix

Hur långt är ett snöre?
AdWords har inga fasta priser per klick eftersom det i grund och botten är ett auktionssystem för annonser. Som annonsör får du själv avgöra hur mycket ett klick är värt för dig genom att ange ett maxbud, dvs det högsta belopp du kan tänka dig betala för ett klick. Det betyder inte att du kommer betala så mycket i slutändan, det är bara din övre gräns. Det slutliga klickpriset (CPC) fastställs inte förrän vid klicktillfället och beräknas genom att väga alla annonsörer för ett och samma sökord mot varandra. Annonsers kvalitetsresultat och klickfrekvens (CTR) är viktiga faktorer för att avgöra CPC. Är du alltså lite smartare än de andra annonsörerna kan du få ner din CPC rejält. Det blir lite av ett spel över det hela :-)

Det naturliga urvalet ? irrelevans är dyrt
Varför har Google utvecklat ett system med en affärsmodell som lägger så mycket kontroll hos annonsörerna själva? Svaret är relevans. Google är en sökmotor. De hade inte blivit världens största sökmotor om inte användarna hade hittat det de letar efter. Varje gång. Google strävar efter att ge sina användare så relevanta resultat som möjligt, både i det organiska sökresultatet och i de betalda annonserna. Att låta annonsörerna få lära sig reglerna den hårda vägen i bästa Charles Darwin anda är både effektivt och lukrativt. Irrelevanta annonser rensas bort genom sämre positioner, mindre exponering och högre CPC. De flesta annonsörer på AdWords inser inte riktigt vad det hela går ut på och betalar därför mycket mer än nödvändigt.

Annonsen i graven bredvid ? det är förstasidan som gäller
Om din annons är illa formulerad eller dåligt matchad gentemot dina sökfraser kommer ingen att klicka på den. Google kommer att tolka detta som att den inte är relevant eftersom ingen användare verkar intresserad. Du kommer få låga kvalitetsresultat, din annons kommer visas längre ner på sidan – eller ve och fasa, knuffas bort från förstasidan helt och hållet! Få sökmotoranvändare är så intresserade av kommersiella meddelanden att de ödslar tid på att klicka sig igenom till de övriga sidorna. Så är det bara. Det är förstasidan som gäller.

Daglig budget påverkar antal annonsvisningar
För att någon ska kunna klicka på din annons måste den visas när någon söker på dina valda sökord. Google tar inte betalt för visningar men hur mycket exponering en annons får beror på den dagliga budgeten. Hög budget ger många visningar, låg budget ger färre visningar.

När man skapar en kampanj blir man ombedd att dels ange daglig budget, dels ange ett CPC bud och det är här många fastnar. Den dagliga budgeten anger din maxgräns för hur mycket du vill spendera per dag och påverkar som sagt hur ofta din annons kommer att visas under dagen. Om du sätter budgeten för lågt riskerar du att dina annonser inte visas under hela dygnet vilket begränsar din exponering. Då är det bättre att ange en högre budget och istället lägre CPC bud. Din annons kanske hamnar på position 11 men den visas i alla fall under hela dagen och potentialen för klick är därmed högre. Du kan närsomhelst gå tillbaka och ändra den dagliga budgeten. Eftersom dina annonser börjar visas omedelbart kommer du snabbt att få reda på hur mycket trafik som finns tillgänglig. Anpassa din budget därefter.

CPC budet påverkar annonsposition – 11 platser att slåss om
CPC budet är det som påverkar din annonsposition för varje sökord. Det finns totalt 11 annonsplatser på förstasidan (som är den enda sida god nog åt våra annonser?) och de två-tre första, högst upp på sidan, visas mot en färgad bakgrund. Om inte alla platser är fyllda visas annonserna till höger. Det finns undantag, jag har sett flera varianter, tex en ensam annons har både visats högst upp mot färgad bakgrund eller ensam till höger. Det beror sannolikt på kvalitetsresultatet för den annonsörens sökord.

CPC budet som du sätter när du skapar kampanjen är övergripande för alla de valda sökorden i nämnda kampanj och du kan gott sätta det till 1 krona för enkelhetens skull. Du bör nämligen i efterhand ändå gå in och justera CPC budet för varje individuellt sökord och de kan skilja sig mycket sinsemellan beroende på konkurrensen som råder.

Förstasidesbudet
Google har ett verktyg som heter Trafikkalkylatorn för att ge annonsörer en grov uppskattning av det CPC bud som krävs för att annonsen ska visas högst upp på förstasidan (den där som är den enda god nog åt oss, ni kommer ihåg). Den här rekommendationen baseras på kvalitetsresultat och aktuell konkurrens och kan ge en bra vägledning om hur lågt man kan lägga sig. Den bör dock tolkas som ett riktmärke och inte som en sanning.

Hur långt är då snöret?
Svaret blir att klickpriset blir lägre än, eller max lika med, ditt CPC bud.

Optimering
Om man skriver bra annonser som matchar ens sökord blir man belönad av Google genom att få betala mindre per klick och bli placerad bättre. Om du har högre CTR än din konkurrent kommer din annons bli placerad över hans även om hans CPC bud är högre än ditt.

Andra kostnader
Google har inga krav på hur mycket man måste spendera och tar bara 50 kronor i aktiveringsavgift när man öppnar ett konto. Man kan när som helst pausa sin kampanj eller avsluta sitt konto helt och hållet.

2

Vad är Google AdWords?

Kategorier: Adwords

AdWords är sökmotorn Googles annonseringsprogram. När en användare gör sökningar på Google visas textannonser, sk ”sponsrade länkar”, ovanför och till höger om sökresultaten. AdWords är ett sk PPC (pay-per-click) program vilket innebär att man betalar när någon klickar på ens annons.

AdWords erbjuder även annonsering på andra webbsajter som är anslutna till Googles nätverk, tex sf.se och blogg.aftonbladet.se. På nätverket går det även att annonsera i bild och videoformat.

Med AdWords kan du nå ut med dina produkter och tjänster till hela världen, inte bara Sverige.

0

AdWords x 17

Kategorier: Adwords

Jag har svarat på 17 frågor om Google AdWords på sajten Driftig.nu som kan läsas här.

2

Vad är internetmarknadsföring för något?

Kategorier: Internetmarknadsföring

Den här artikeln beskriver olika metoder av internetmarknadsföring i mycket allmänna och kortfattade drag. Jag tänker utveckla respektive område i kommande artiklar.

Internetmarknadsföring är marknadsföring med webben som kanal. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att det man marknadsför har något med webben att göra, men internet är själva kanalen man använder för att få ut sitt budskap.

Här är ett urval av metoder för marknadsföring på nätet:

? Sökmotoroptimering (SEO)
? Sökmotorannonsering (SEM)
? Nätverksannonsering
? Direktmarknadsföring via e-post
? Sociala media
? Engagement marketing

Sökmotoroptimering (SEO)
Det finns massor av sökmotorer på internet men den som absolut flest människor använder är Google. När du gör en sökning på Google får du upp en lista med tio resultat till vänster på sidan. Detta är det sk organiska sökresultatet. Det organiska resultatet är baserat på Googles teknologi för att söka och filtrera fram sidor på internet som är så relevanta som möjligt för din sökning. Alla vill naturligtvis hamna överst här men det går INTE att köpa en position i den organiska listan och ingen kan heller garantera att de kan ”fixa” en viss position.

Sökmotoroptimering innebär bl a att man redigerar koden som hemsidan är gjord i för att nå en så hög position som möjligt i det organiska sökresultatet. Om du själv har gjort din hemsida eller har kunskap om HTML så finns det en hel del tips på saker du enkelt kan göra själv för att optimera koden och nå en högre position för dina sökord.

Sökmotorannonsering (SEM)
Sökmotorannonsering innebär att man köper annonsplats på sökresultatssidor för vissa nyckelord. Det är framförallt Google AdWords man tänker på när man pratar om sökmotorannonsering men även Yahoo och Microsoft erbjuder liknande program. Dessa annonser visas till höger om det organiska resultatet och i vissa fall även ovanför.

Sökmotorannonsering är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att driva riktad trafik till sin hemsida, dvs besökare som är intresserade av det du har att säga/sälja. Man kan börja med en mycket liten budget och man betalar bara när någon klickar på ens annons. Man kan själv påverka position och klickpris. Denna typ av annonsering kallas ibland pay-per-click eller PPC.

Nätverksannonsering
Många sajter med mycket trafik går med i annonsnätverk, t ex Webbtraffic.se, för att fylla ut annonsplatser som inte blivit uppköpta och på så vis maximera sina annonsintäkter. Via nätverket får annonsörer exponering på sajter de normalt inte skulle ha råd att annonsera på. Många nätverk erbjuder möjligheten att välja målgrupp man vill att annonsen ska visas för. Man betalar oftast per antal visningar (impressions) istället för klick.

Direktmarknadsföring
Direktmarknadsföring är inget nytt koncept men i och med webben tillkom en ny kanal i form av e-post. Den missbrukades naturligtvis genast vilket ledde till en hel arsenal av motmedel för att utplåna skräppost med blandade resultat. Att annonsera i ett nyhetsbrev kan ge bra resultat om mottagarna matchar din målgrupp. Som internetförsäljare är din egen kundlista din absolut största tillgång och bör vårdas därefter. Var dock försiktig med e-post i reklamsyfte till folk du inte har en etablerad kontakt med.

Sociala media
Att marknadsföra sig via sociala media kan vara mycket effektivt om man väljer rätt kanaler och känner sin målgrupp. Med den här typen av marknadsföring vill man skapa medvetenhet och positiva associationer kring ett varumärke eller produkt. Gränsen kan vara luddig mellan social marknadsföring och PR. Hit räknas bloggverktyg som WordPress och Blogg.se, mikro-bloggande på sajter som Twitter, nätverk/communities som Facebook och MySpace, sajter med användargenererat innehåll som YouTube och Wikipedia samt sajter med prisjämförelser och omdömen som Kelkoo och Ciao.

Engagement marketing
Den här typen av marknadsföring innebär att man vill engagera sin målgrupp till att entusiastiskt interagera med ett företag, varumärke eller produkt och etablera en känslomässig relation. Det vanligaste sättet är i form av sponsrade spel eller tävlingar där man kan vinna priser. Ett annat sätt kan vara att ge målgruppen möjlighet att påverka företaget genom att föreslå förbättringar av en produkt eller hjälpa till med att utforma en ny produkt. Coca Cola är ett föredöme inom detta område.

0

Premiär för AdWordsbloggen

Kategorier: Adwords

Ja då var det dags att inviga AdWordsbloggen. Min alldeles egna blogg om AdWords, marknadsföring på nätet, optimering och sånt roligt :-)

1

Följ bloggen